Individualni posvet za krepitev zdravja

V Centru za krepitev zdravja Kočevje vam nudimo individualni posvet s strokovnjakom iz našega tima (po telefonu ali elektronski pošti).

Skupaj za zdravjeSvit

Svetovali vam bomo v primeru vprašanj glede prehrane, gibanja, duševnega zdravja, dejavnikov tveganja za srčno žilne bolezni, sladkorne bolezni pri odraslih, sodelovanja v programu Svit, promocije zdravja na delovnem mestu ter lažji odločitvi za opustitev zdravju škodljivega vedenja.

Svetovanje s področja zdravega življenjskega sloga, dejavnikov tveganja, prehrane, opustitve kajenja, alkohola in SVIT-ove podpore

Svetovanje s področja prehrane

Svetovanje s področja gibanja

Svetovanje s področja duševnega zdravja

 

POMOČ V DUŠEVNI STISKI

Niste sami. Vedno je kdo na voljo za pogovor.

V primeru duševne stiske so na voljo kontakti:

  • Klic v duševni stiski: 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj. 
  • Zaupna telefona SAMARIJAN in SOPOTNIK: 01 116 123 sta na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.
  • Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtev nasilja: 080 11 55, na voljo vsak dan, 24 ur na dan.
  • Svetovalnica za psihološko pomoč POSVET: 031 704 707, info@posvet.org

V nujnih primerih se lahko po pomoč obrnete na:

  • Nujno medicinsko pomoč (klic na 112)
  • Urgentno Psihiatrično ambulanto: 01 475 06 70, od 8. do 15. ure                                          (Poliklinika, Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana)
  • Enoto za krizne intervencije: 01 587 49 00, dežurna služba izven rednega delovnega časa (Center za mentalno zdravje, Grablovičeva 44b, 1000 Ljubljana)
  • Center za klinično psihiatrijo: 01 587 21 12, dežurni zdravnik                                                (Psihiatrična klinika, Studenec 48, 1000 Ljubljana)